Quy Trình Sản Xuất

QUY TRÌNH THU MUA LÚA

Với vùng nguyên liệu hơn 3,000 hectare liên kết bao tiêu sản phẩm lúa từ bà con nông dân.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG GÓI

Với dây chuyền sản xuất khép kín hiện đại được tái đầu tư theo từng giai đoạn cho phù hợp với nhu cầu sản xuất lúa gạo theo thị trường. Hiện tại 2 nhà máy sản xuất và đóng gói đều được cấp chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế theo chuẩn HACCP và BRC bởi cơ quan giám định SGS.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT VÀ LƯU TRỮ

CÁC CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

Messenger