Ông lớn ngành gạo chuẩn bị đi bán xăng dầu

Ông lớn ngành gạo chuẩn bị đi bán xăng dầu

Bên cạnh hoạt động kinh doanh truyền thống là bán buôn gạo, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) dự kiến sẽ bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh xăng dầu…

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến tổ chức cuối tháng 7 của Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) tiết lộ đơn vị này sẽ bổ sung bốn ngành nghề kinh doanh mới gồm: bất động sản, đại lý xăng dầu, bán lẻ nhiên liệu động cơ và quản lý bãi đỗ phương tiện đường bộ.

Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư cho các ngành nghề mới chưa được Vinafood 2 tiết lộ rõ. Hai ngành nghề liên quan đến kinh doanh xăng dầu và nhiên liệu, Vinafood 2 cho biết đều giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, đơn vị này đề nghị cổ đông thông qua phương án chốt room khối ngoại 0% dù kế hoạch cổ phần hóa trước đó từng cho biết sẽ bán đấu giá lên đến gần 23% vốn cho nhóm đối tượng này.

Đại diện Vinafood 2 cho biết cạnh tranh toàn cầu trong sản xuất và kinh doanh lúa gạo hiện nay ngày càng gia tăng, đặc biệt là cạnh tranh về chất lượng và giá trị. Trong khi đó, năng lực tiếp cận, thâm nhập, phát triển thị trường mới, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam nói chung cũng như Tổng công ty còn hạn chế.

Trước những khó khăn, Tổng công ty dự tính lên kế hoạch đa dạng hóa sản phẩm gạo các loại; phát triển thêm các sản phẩm mới, ngành hàng mới có lợi thế; xây dựng và triển khai kế hoạch tài chính năm 2019 phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược kinh doanh; tăng cường và mở rộng quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để xây dựng hạn mức tín dụng, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn, tài sản tại các đơn vị thành viên, nhằm bảo toàn vốn, tránh lãng phí, gây thất thoát tài sản hoặc phát sinh nợ khó đòi.

Năm 2019, Vinafood 2 đặt mục tiêu doanh thu đạt 21.287 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 53 tỉ đồng. Năm 2018, do phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi sau khi cổ phần hóa nên công ty báo lỗ 1.772 tỉ đồng. Dù ba tháng đầu năm nay kinh doanh có lãi nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn đang âm gần 2.000 tỉ đồng.

Theo Một Thế Giới

https://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/tai-chinh-dau-tu-c-98/ong-lon-nganh-gao-chuan-bi-di-ban-xang-dau-117370.html

Chia sẻ bài viết này trên


Messenger